Published: November 3, 2022

Who says jiu-jitsu has to be so serious?

10:30a no gi class! Can you spot Coach Marcelo??

Published: November 3, 2022

Categories: Uncategorized